100 років Мотор-Січі

Серія: Інші монети, Метал: нейзильбер, Тираж : 45000, Введено в обіг: 22/05/2007

Присвячена одному з найбільших у світі та єдиному в Україні підприємству з виробництва, випробування, супроводження під час експлуатації і ремонту 55 типів і модифікацій двигунів для 61 виду літаків і гелікоптерів різного призначення, що експлуатуються в 106 країнах світу, - Запорізькому відкритому акціонерному товариству `Мотор Січ`.
На аверсі монети на фоні півкуль Землі зображено сокола, над ним - малий Державний Герб України, над яким півколом напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ліворуч - рік карбування монети 2007, унизу номінал - 5 ГРИВЕНЬ, а також логотип Монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено авіаційний двигун, над яким праворуч розміщено логотип ВАТ `Мотор Січ` і розміщено написи: МОТОР СІЧ (угорі ліворуч), 100 РОКІВ (унизу).
Джерело - Національний Банк України

100 років Мотор-Січі

Серія: Інші монети, Метал: нейзильбер, Тираж : 45000, Введено в обіг: 22/05/2007

Присвячена одному з найбільших у світі та єдиному в Україні підприємству з виробництва, випробування, супроводження під час експлуатації і ремонту 55 типів і модифікацій двигунів для 61 виду літаків і гелікоптерів різного призначення, що експлуатуються в 106 країнах світу, - Запорізькому відкритому акціонерному товариству `Мотор Січ`.
На аверсі монети на фоні півкуль Землі зображено сокола, над ним - малий Державний Герб України, над яким півколом напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ліворуч - рік карбування монети 2007, унизу номінал - 5 ГРИВЕНЬ, а також логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено авіаційний двигун, над яким праворуч розміщено логотип ВАТ `Мотор Січ` і розміщено написи: МОТОР СІЧ (угорі ліворуч), 100 РОКІВ (унизу).

[email protected]