Пам`ятна медаль "175 років Уманському національному університету садівництва"

Серія: Сувенірна продукція, Метал: нейзильбер, Тираж : 16, Введено в обіг: 14/05/2019

Пам`ятна медаль присвячена одному з найстаріших закладів вищої освіти України – Уманському національному університету садівництва. Освітні витоки університету беруть свій початок у 1844 році, коли в Одесі було засноване Головне училище садівництва, яке згодом переведено до Умані, у місцевість традиційного садівництва. Завданням училища було готувати висококваліфікованих садівників і досвідчених науковців у галузі садівництва. Нині це відомий аграрний освітній заклад із багатими традиціями, унікальною історією, потужний навчально-науково-виробничий комплекс із широким спектром цікавих і популярних на ринку праці спеціальностей.
На аверсі медалі розміщено: угорі на дзеркальному тлі малий Державний Герб України, під яким написи: УКРАЇНА 2019, у центрі – будівля університету, на тлі якої – дзеркальний абрис студента (праворуч) та зображення рослин (ліворуч); по колу на матовому тлі написи: УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА; унизу на дзеркальному тлі – 175/РОКІВ. Логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (угорі праворуч від будівлі). На реверсі медалі розміщено стилізовану композицію, що символізує мистецтво садівника, який із любов’ю вирощує сад: на передньому плані на матовому тлі – рука, що кидає в землю насіння, на дзеркальному тлі – квіти і дерево з плодом.
Джерело - Національний Банк України

Пам`ятна медаль "175 років Уманському національному університету садівництва"

Серія: Сувенірна продукція, Метал: нейзильбер, Тираж : 16, Введено в обіг: 14/05/2019

Пам`ятна медаль присвячена одному з найстаріших закладів вищої освіти України – Уманському національному університету садівництва. Освітні витоки університету беруть свій початок у 1844 році, коли в Одесі було засноване Головне училище садівництва, яке згодом переведено до Умані, у місцевість традиційного садівництва. Завданням училища було готувати висококваліфікованих садівників і досвідчених науковців у галузі садівництва. Нині це відомий аграрний освітній заклад із багатими традиціями, унікальною історією, потужний навчально-науково-виробничий комплекс із широким спектром цікавих і популярних на ринку праці спеціальностей.
На аверсі медалі розміщено: угорі на дзеркальному тлі малий Державний Герб України, під яким написи: УКРАЇНА 2019, у центрі – будівля університету, на тлі якої – дзеркальний абрис студента (праворуч) та зображення рослин (ліворуч); по колу на матовому тлі написи: УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА; унизу на дзеркальному тлі – 175/РОКІВ. Логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (угорі праворуч від будівлі).
На реверсі медалі розміщено стилізовану композицію, що символізує мистецтво садівника, який із любов’ю вирощує сад: на передньому плані на матовому тлі – рука, що кидає в землю насіння, на дзеркальному тлі – квіти і дерево з плодом.

[email protected]